Consum

Conflictes amb companyies aèries

 • Cancel·lació de vols
 • pèrdua d’equipatge
 • taxes indegudes
 • altres

Conflictes amb entitats bancàries / bancs

 • Preferents
 • Hipoteques
 • Préstecs
 • Plans de pensions
 • Clàusules abusives
 • altres

Conflictes amb companyies asseguradores

 • De vehicles a motor
  valor venal, indemnitzacions per danys i perjudicis, clàusules abusives, etc
 • Assegurances mèdiques
  conflictes amb les cobertures contractades i riscos coberts, clàusules abusives, etc
 • Assegurances de la llar
 • Altres

Negligències professionals

Productes defectuosos

 • Reclamacions per danys i perjudicis causats. Segons la gravetat en via civil o penal.

Incompliment d’obligacions contractuals

Estafes

Altres